Herstel

             
                                                                                              Het holistische gedachtegoed houdt in dat lichaam, psyche en geest (spirit)             
                                                                                                         één geheel vormen en het samen mogelijk maken om goed te functioneren.
 
                                                                                                 Er wordt ook aandacht besteed aan levenskracht (spirit) en de aspecten van ons
                                                                                                                                         bestaan die van invloed zijn op de geestelijke gezondheid.
                                                                     
            [zie verder op de subpagina's: Lichaam & geest, Ratio & emotie, Herstel]
             
 
                                                                                          
              
               
                                                                 
                              
                              
              .............................................................................................