Religie

 
 
               R E L I G I E
 
               Onder religie, of godsdienst, verstaat men een stelsel van verhalen, leefregels en rituelen, gebaseerd op geloof
               in een God (of Goden) die men aanbidt. De vier grote hedendaagse religies zijn Jodendom, Christendom, Islam en
               Hindoe´sme. In bredere zin duidt het woord religie op spirituele gevoelens en gedachten met betrekking tot de zin
               van het leven, in relatie tot een grotere (universele) macht.
 
               Het woord religie komt uit het Grieks en betekent verenigen of (her)verbinden maar ook beheersen of herboren...
              
               [ zie verder op de subpagina Religie]